Open source

Door mrlammers op woensdag 27 augustus 2014 11:44 - Reacties (25)
Categorieën: Maatschappij, Software, Views: 5.292

Open source is overal. Je ziet het iedere dag. In je auto, telefoon, navigatie, NAS, etc. Veel embedded systemen en servers draaien op een variant van Linux. Voor zo ongeveer alle internetprotocollen (welke veelal open zijn) bestaan open source implementaties, denk aan Ethernet drivers, WLAN drivers, TCP/IP stacks, maar ook netwerk applicaties. Zonder open standaarden en bronnen zou het internet niet kunnen bestaan. 80% van bellend Nederland gebruikt Android. Firefox, FileZilla en WordPress genieten grote populariteit. Ik ken bijna niemand die niet af en toe Wikipedia ergens op naslaat. Iedereen heeft weleens gehoord van Apache, FrostWire, Wireshark, VLC, OpenOffice en het ODF formaat. Tor en TrueCrypt zijn de laatste tijd genoeg in de publiciteit geweest. Linux gebruikers kennen allemaal GRUB, KDE, Gnome en applicaties als Wine, GParted, GIMP, VNC, etc. De lijst is oneindig lang. Er bestaan ook open hardware initiatieven zoals Arduino.

Open source lijkt een vlucht te nemen. Een paar jaar geleden hoorde je mensen zeggen: "Open Source? Nou, dat weet ik niet, hoor", en: "Is Open Source wel veilig genoeg?". Vandaag is dat niet langer een issue. De industrie lijkt open source te omarmen. Open source lijkt synoniem met innovatie en er is steeds meer ondersteuning uit diverse windrichtingen. De vraag of er open source in de infrastructuur mag worden opgenomen wordt eigenlijk niet meer gesteld.
Mensen lijken na te denken over veiligheid en de afhankelijkheid die commerciële gesloten producten met zich meebrengen. Mensen die zich niet met open source bezighouden, vinden het ook niet erg dat producten open source zijn.
Een veelgehoord geluid is dat open source projecten niet succesvol zouden zijn. Slechts 17% van alle open source projecten is een succes - lees: een commercieel succes. Bijna de helft van de open source projecten sterft een vroege dood, maar levert vaak technologische innovaties, optimalisaties van bestaande technologie, of nieuwe inzichten. De andere helft levert een bruikbaar product. Het is maar hoe je succes meet.

De meeste economen zijn het erover eens dat open source publiek goed is. Het originele werk kost geld, maar de kosten (en vaak ook de baten) van reproductie zijn laag. Het idee van open source is om de kosten te drukken door het verminderen van de beperkingen van auteursrecht. Dit zal leiden tot méér producten die op het voorafgaand werk gebouwd zijn en daarmee een groot sociaal en maatschappelijk voordeel opleveren.
Aanhangers van open source zien een lastenverlichting voor de maatschappij en een efficiëntie voordeel wanneer er gebruikgemaakt wordt van licenties met beperkte rechten (GNU, CC), omdat we dan geen last hebben van een duur auteursrechtensysteem. Daarnaast lijken open source bewegingen transparantie en vrijheid boven inkomsten van auteursrechten te stellen.
Tegenstanders wijzen erop dat dit publieke goed verlies lijdt, en dat er daardoor geen nieuwe producten zullen ontstaan. Dit argument schijnt in het bijzonder op te gaan voor bedrijfsmodellen uit de vorige eeuw. Ondanks dat hier uitgebreid onderzoek naar is gedaan, lijkt het fenomeen terrein te winnen en zijn er blijkbaar andere drijfveren die de levensvatbaarheid van open source producten bepalen.

Nog geen 15 jaar geleden was de algemene opvatting dat je met open source software geen geld kon verdienen, omdat je de bron immers weggaf? Bill Gates zei ooit: "We think of Linux as a competitor in the student and hobbyist market but I really don't think in the commercial market we'll see it in any significant way." Grappig toch, dat Microsoft nu een eigen open source platform heeft en dat de open source boeren nu miljarden verdienen. En laten we ook niet vergeten dat de producten van Google, Facebook, Square, LinkedIn en Twitter hun succes mede te danken hebben aan open source.

Open source initiatieven blijken vaak beter te werken als de ontwikkelaars ook de gebruikers zijn. Zo krijg je producten die naadloos aansluiten bij de functionele behoeften van de community en worden daarom vaak als succesvol beschouwd. We kennen allemaal SourceForge. Daarnaast bestaan er initiatieven als de Apache Software Foundation, IBM DeveloperWorks, Google Developers, Apple Developer en CodePlex. Hier komen ieder jaar honderden nuttige stukken code vandaan die soms ook nog terug te vinden zijn in commerciële producten.
Door globalisatie en het internet is het makkelijker om de grote gemeenschappelijke deler te vinden en aan te sluiten bij bestaande initiatieven. Het succes van open source zit blijkbaar niet in onderwerping van de wereld, of uit te groeien tot een miljardenorganisatie, maar technologisch significant bijdragen aan het landschap door innovatie, optimalisatie en standaardisatie en daar het verschil kunnen maken. Maatschappelijk is het ook belangrijker dat er een ecologie bestaat waarin ruimte is voor een veelheid aan producten, die transparant en uitwisselbaar zijn, alleen dan is er ruimte voor innovatie, groei en intellectuele rijkdom.
In tegenstelling tot wat je bij proprietaire software ziet, zie je in de open source wereld regelmatig afgeleiden en afsplitsingen, 'forks' genaamd. En in tegenstelling tot wat je vaak hoort, zijn forks niet slecht; Afsplitsen is een uitdrukking van de vrijheid die vrije software biedt. Naast dat het soms nieuwe inzichten geeft, is het ook een politiek instrument. Soms dwingt het ontwikkelaars bepaalde keuzes te maken, die uiteindelijk zullen leiden tot een beter product. Het zal niet de eerste keer zijn dat door politieke interventie een feature uit een fork de weg terug vindt naar het oorspronkelijke product.

De huidige verschuiving van client/server modellen naar cloud en mobiel zorgt voor nieuwe kansen en andere keuzes. Commerciële open source initiatieven zijn druk bezig om open source producten de voor de hand liggende keuze te maken. Belangrijk is dat bij vergelijking met de gesloten concurrent er net zoveel vakjes afgevinkt kunnen worden. Waar de closed source producten volledig op zichzelf zijn aangewezen, genieten open source producten de steun van de community en werken ze vaak samen met tal van andere open source initiatieven. Keuzevrijheid en samenwerking, dat zijn de toverwoorden die de open source scheidt van proprietary.
Maar hoe goed het product ook is, uiteindelijk valt en staat succes toch met marketing. De marketing van de proprietary producent laat je al gauw geloven dat er behalve hun product weinig goeds in de markt te verkrijgen is. Hoe zorg je als organisatie dat je weet welke open source producten er zijn en hoe onderscheid je het kaf van het koren? Daar ligt een schone taak voor de commerciële open source boeren en system integrators.

Vechten met de commerciële propriëtaire producenten heeft weinig zin, maar aansluiting zoeken, samenwerken met andere spelers in het veld en kansen pakken - dat zorgt ervoor dat je concurrerend kunt zijn. Openstack, Nebula, Drupal, Automattic, Android, OSSEC, en de Open Security Foundation hebben dat inmiddels bewezen.

Niet alleen de industrie heeft vrede gesloten met open source. Ook consumenten(producten) lijken gretig gebruik te maken van open platforms. Een mooi voorbeeld vind ik Steam. Het online game platform dat afgelopen jaar games voor Linux aan het assortiment heeft toegevoegd. Vandaag telt Steam meer dan 900 titels voor Linux en de SteamBox. Doordat dit steeds meer vaste vorm begint te krijgen, verschijnen er ook steeds meer grote titels. Zo gaan open source en closed source hand in hand.

We leven in een tijdperk van informatie technologie (big data, cloud computing, etc.) dat hét platform bij uitstek is voor grootschalige samenwerking. Ik hoop dan ook dat de maatschappij de open source principes zal gaan begrijpen en zich zal realiseren wat een kansen er nu voor onze neus liggen. Stel je nou toch eens voor dat het open source model zal doordringen in de geneesmiddelen industrie en productie…

Ik ben in elk geval groot fan van de open source gedachte. Het idee van delen en échte samenwerking zal leiden tot innovatie en evolutie tot een ecologie waarin problemen sneller worden opgelost dan ze ontstaan. Dat is de toekomst.

Volgende: Zenders in een vliegtuig 02-'12 Zenders in een vliegtuig

Reacties


Door Tweakers user i-chat, woensdag 27 augustus 2014 11:57

tldnl om een of andere reden kreeg ik al heel snel weerstand om verder te lezen.

ik denk dat het deels al komt door je eerste zin: ik weet het niet,

ik ben eigenlijk wel benieuwd waarom je dit geschreven hebt, misschien dat een beetje context iets verduidelijkt...

Door Tweakers user H!GHGuY, woensdag 27 augustus 2014 12:49

Open-source draait ook om het principe van 'commoditizing the complement'.
Lees deze even:
http://www.joelonsoftware.com/articles/StrategyLetterV.html

Je verhaal komt me een beetje verward over. Hoewel er veel valabele punten in zitten zou ik het interessanter vinden mocht je ze verder uitwerken. Nu lijkt een een stream-of-conscience en gaan de interessante stukken verloren.

Je claimt dat de industrie open-source omarmt. Dit is een grove veralgemening tot op het punt dat ze onjuist is. Het grootste deel van de industrie verstaat nog altijd niet wat open-source inhoudt. Bovendien hebben veel juristen nog altijd geen jota begrepen van open-source licenties. Niet abnormaal ook, zowat elke GPLv2 rechtzaak wordt in minnelijke schikking buiten de rechtbank opgelost. Juristen zijn bang van die licenties.

Je ziet ook dat de bedrijven die je aanhaalt, bvb FaceBook en Google een open-source doen op vele vlakken, maar dat hun corebusiness nog altijd proprietary is.
Mochten ze echt open-source doen, dan was hun software AGPL. Ze gaan bvb wel verbeteringen aan de kernel (bvb voor performance of manageability van hun servers) doen of verbeteringen aan apache, maar hun achterliggende S/W delen ze niet.

Idem met hardware fabrikanten. Het is telkens opnieuw een lange strijd om vendors ertoe te krijgen om:
1) Linux drivers te maken
2) geen over-de-haag code dump te doen (BSPs en co)
3) Linux drivers publiek te ontwikkelen (i.e. samenwerken met de community tijdens development)
4) Ook firmware blobs te open-sourcen

Open-source is trouwens een model wat op veel van toepassing is. Als je het even abstraheert tot "waarden' dan kun je zelfs coöperatieves onder een wijdere noemer scharen. Een groot stuk van open-source is decentralisatie van de macht.

Ook 3D printers zijn zo'n open-source evolutie. Quasi iedereen kan objecten ontwerpen, delen en printen. Wederom: gedecentraliseerd.

In mijn eigen blog haalde ik recent het open-source seeds initiative (OSSI) aan wat boeren in staat stelt om zaden te creëren (door kruising), delen en planten. Opnieuw: decentralisatie.

Open-source heeft de grootste impact wanneer het:
- een nevenproduct is van een bestaand proces/product. Bvb OSSI, google die kernel code deelt, etc.
- low-cost/low-effort is om in te stappen (3D designs maken)

Het heeft minder success als:
- het high-cost is te productizen (bvb open-hardware zoals smartphones, laptops, ...)
- het open-source stuk zelf het product is.

Deze problemen worden echter ten dele beperkt door zaken als kickstarter (open-source fundraising zou je het kunnen noemen) en services verkopen bovenop open-source-as-a-product (ala Red Hat).

Door Tweakers user dr0ptheb0mb, woensdag 27 augustus 2014 13:40

....en wat is je punt?

Door Tweakers user TIGER79, woensdag 27 augustus 2014 13:44

Iedereen heeft weleens gehoord van Apache, FrostWire, Wireshark, VLC, OpenOffice en het ODF formaat. Tor en TrueCrypt zijn de laatste tijd genoeg in de publiciteit geweest.
Met uitzondering van Tor kan ik je verzekeren dat 90% van de mensen geen idee heeft waar je het over hebt (met uitzondering van ict'ers dan)....

Door Tweakers user letatcest, woensdag 27 augustus 2014 14:15

@H!GHGuY: maar ondertussen zijn er weinig fatsoenlijke 3D programma's voor Open Source OS-en (behalve Blender, maar beetje over the top voor 3D printen)

Verder ben ik het eens met bovenstaande: ik snap niet wat je precies met dit verhaal wil zeggen...

Door Tweakers user Blokker_1999, woensdag 27 augustus 2014 14:15

Kleine opmerking: TrueCrypt was geen OpenSource project. De licentie van TC voldoet niet aan de definitie van vrije, open software. Dit is wat we noemen "source available".. Je mag de broncode inkijken (en zelf compileren als je wenst) maar je mag je derivaat werk niet verder verspreiden.

Ook het feit dat developers vaak ook de gebruikers zijn zie ik niet noodzakelijk als een voordeel. Dan gebeurd het dat je ook alleen maar die functionaliteit ontwikkeld die je zelf nodig hebt en voor de rest met niets of niemand anders rekening houd. Lighttpd is zo een voorbeeld. Geen idee of het vandaag kan, maar vele mensen vroegen aan de develop(s) om een mogelijkheid te voorzien om acces.log files bij te houden per geconfigureerde webstie. De developer zij simpelweg neen omdat hij zelf het nut er niet van in zag.

Dan kan je wel gaan forken, maar das nu ook weer niet de tofste oplossing.

Door Tweakers user RadioKies, woensdag 27 augustus 2014 14:49

@TIGER79

Meer mensen kennen OpenOffice dan je denkt en VLC kom ik ook bij erg veel mensen tegen. Er zijn docenten (non-ict) op hogescholen zoals de Hanze (Groningen) en Windesheim (Zwolle) die OpenOffice aandragen. Ik heb een paar vrienden kennissen die OpenOffice al jaren gebruiken omdat ze geen MS-Office willen (zeggen ze). Het is een kwestie van geld in dubbele vorm. Het zijn linksdenkende mensen die geen geld uit willen geven voor hun eigen portemonnaie en geen grote corperaties geld willen geven (de reden dat ik ze eerder kennis dan vriend noem).

Iedereen die wel eens een serie of een film heeft binnengehaald in een .mkv container zal bekend zijn met VLC. Dat is de speler die vaak wordt aangeraden op de sites die de content verstrekken in de comments (of bij de upload zelf). KazaaCodecPack en CCCP kennen ook meer mensen dan je denkt.

Er zijn ook non-ITers die een eigen webserver willen draaien voor de lol en die komen vaak toch bij Apache terecht.

Ik durf de bewering te doen dat meer mensen in Nederland (ongeacht de leeftijd) VLC kennen dan de TOR browser.

Wat ik zeg zijn geen aannames, maar is wat ik om mij heen zie.
---------------------------------
@schrijver,
Apple doet aan open source? Dit is de eerste keer dat ik daar wat over hoor. Heb je ook voorbeelden van wat? Zo ver ik weet is Apple nog steeds dichtgetimmerd, vol patenten en eigen licenties en staat het bekend als 1 van de minst open bedrijven.

Ik zit al jaren te wachten op de opensource revolutie waarvan men zegt dat het eraan staat te komen. Er is voortgang merkbaar, maar veel dingen zoals OpenOffice zijn nog steeds poep. Er is ook nog steeds geen Linux distro die mij of vrienden van mij doet overhalen om van Win7 over te stappen.

Door Tweakers user himlims_, woensdag 27 augustus 2014 14:55

heb goed betaalde werkplek ingewisseld voor een in de publieke-sector waar open-source en open-standaarden tot het ict-beleid behoren. https://wiki.ubuntu.com/Education/UbuntuSchools
iedere student die hier de school verlaat heeft ervaring opgedaan met open-source!

@radiokies; ga eens naar instellingen > over telefoon > voorwaarden/licenties; GPL/GNU/etc. zit er allemaal in. Apple is altijd een overpriced linux/unix systeempje geweest

[Reactie gewijzigd op woensdag 27 augustus 2014 14:59]


Door Tweakers user mrlammers, woensdag 27 augustus 2014 15:13

@RadioKies
Apple doet (ook) aan Open Source. Lees voor de gein de licence informatie van de iPhone maar eens. Ook is Apple eigenaar van CUPS (Common Unix Printing System), dat je ook op elke Linux bak kunt vinden.
Daarnaast heeft Apple tal van open source projecten:
https://www.apple.com/opensource/

Deel van mijn betoog was om te illustreren dat open source tegenwoordig overal is, dat het geen revolutie of 'World Domination' is, maar zich stilletjes een plaats heeft gekregen in de maatschappij.

Er zijn veel mensen die zouden overwegen om over te stappen als er een goede D3D implementatie kwam op het Linux platform, of als de game industrie de grote titels ook voor OpenGL zou uitbrengen. Of als ze zouden weten dat hun favoriete programma's het waarschijnlijk gewoon doen met behulp van Wine. Of bereid zijn een alternatief te gaan gebruiken voor propriëtaire software.
Ik heb nog een machine met Windows 7, maar ik zou Anno 2014 geen geld meer uitgeven aan een Windows 8 licentie. Tegenwoordig draaien we Steam op Linux en onder Wine kunnen we gewoon Skyrim spelen...

[Reactie gewijzigd op woensdag 27 augustus 2014 15:16]


Door Tweakers user himlims_, woensdag 27 augustus 2014 15:48

Er zijn veel mensen die zouden overwegen om over te stappen als er een goede D3D implementatie kwam op het Linux platform
Direct X On Linux Using The Open Source Driver :+

Door Tweakers user RadioKies, woensdag 27 augustus 2014 16:13

Kijk, dat wist ik nog niet, dat is dan ook het leuke van de tweakblogs. Niet meteen trollen en flamers die reageren, maar duidelijk en normaal antwoord.

Ik denk ook niet dat er een globale revolutie zal komen, maar had wel verwacht dat het ongeveer zou lopen zoals Google met Android de telefoon wereld in ging. Nog steeds is alles Microsoft/Apple/Adobe en op sommige fronten Google bij de doorsnee consument.

Het is ook mooi om te zien dat dingen zoals Blender erg geliefd zijn. Het is er wel hier en daar, maar nog lang niet op een schaal dat ik denk, daar zit echt zichtbaar voortgang in.

Echte ondersteuning voor games op Linux komt nog wel, vooral denk ik omdat AMD met de volgende OpenGL aan het samen werken is met zijn Mantle. Met DirectX12 gaat ook DirectX op de schop van wat ik begrepen heb en zal niet te vergelijken zijn met een overgang van dirx8>9>10>11. Met een beetje geluk krijgt iemand dat aan de praat op Linux of wie weet zullen varkens vliegen en zal MSoft er zelf eventueel wat mee gaan doen met een nieuwe strategie. Het wachten zal zijn op de volgende generatie videokaarten die met de nieuwe DirX/OpenGL overweg kunnen.

Door Tweakers user TIGER79, woensdag 27 augustus 2014 16:31

Ok,
ik zou persoonlijk ook een school niet als voorbeeld nemen aangezien OpenOffice daar waarschijnlijk gepushed wordt van bovenaf, waarom zou je anders geen Office gebruiken als je er als docent geen cent voor hoeft te betalen ?

Ik geef toe dat er toch best wat mensen zijn die VLC kennen, maar die kennen het niet als softwarepakket maar simpelweg als datgene wat wordt opgestart wanneer ik op een film klik... Hoe het erop is gekomen ? Dat heeft die en die voor mij gedaan, die heeft verstand van computers....

Door Tweakers user himlims_, woensdag 27 augustus 2014 16:38

TIGER79 schreef op woensdag 27 augustus 2014 @ 16:31:
Ok,
ik zou persoonlijk ook een school niet als voorbeeld nemen aangezien OpenOffice daar waarschijnlijk gepushed wordt van bovenaf, waarom zou je anders geen Office gebruiken als je er als docent geen cent voor hoeft te betalen ?
aannames :N
office 365 werkt prima. daarlangs staat op de windows machines microsoft office en libre office. loop x binnen

Door Tweakers user Sissors, woensdag 27 augustus 2014 16:59

Blokker_1999 schreef op woensdag 27 augustus 2014 @ 14:15:
Kleine opmerking: TrueCrypt was geen OpenSource project. De licentie van TC voldoet niet aan de definitie van vrije, open software. Dit is wat we noemen "source available".. Je mag de broncode inkijken (en zelf compileren als je wenst) maar je mag je derivaat werk niet verder verspreiden.
Maar is GPL code dan bijvoorbeeld wel open source? Je mag derivaat werk dan wel verder verspreiden, maar dat ligt wel aan banden in hoeverre je dat mag doen. (Wat de reden is dat ik persoonlijk niks met GPL heb).

Door Tweakers user NightFox89, woensdag 27 augustus 2014 17:02

TIGER79 schreef op woensdag 27 augustus 2014 @ 16:31:
waarom zou je anders geen Office gebruiken als je er als docent geen cent voor hoeft te betalen ?
Ik heb nog nooit een rode cent betaald voor Office (vroeger illegaal, tegenwoordig andere software). Al zou ik het nu legaal voor niets krijgen dan zou ik er nog geen gebruik van maken. Voor het simpelwerk gebruik ik google docs, voor het wat zwaardere openoffice en dat was het wel zo'n beetje.

Iedere office versie is voor mij telkens een stap terug, begonnen met het lint 10 jaar geleden. Men kijkt tegenwoordig wat verder dan alleen Microsoft, maar goed ook :)

Door Tweakers user Blokker_1999, woensdag 27 augustus 2014 19:06

Sissors schreef op woensdag 27 augustus 2014 @ 16:59:
[...]

Maar is GPL code dan bijvoorbeeld wel open source? Je mag derivaat werk dan wel verder verspreiden, maar dat ligt wel aan banden in hoeverre je dat mag doen. (Wat de reden is dat ik persoonlijk niks met GPL heb).
GPL word nog altijd aanzien als een FOSS licentie, en de verspreiding van derivaat werk van diezelfde GPL code ligt niet aan banden, de enige beperkingen die je echt hebt met GPL is wanneer je GPL code begint te combineren met niet GPL code. Bijkomend vind ik GPL nog altijd interessanter dan bijv. BSD waarbij je wel een derivaat mag maken maar niet meer verplicht bent om de code ook vrij te geven. De vrijheid van wat je met de code mag doen is een belangrijk onderdeel van de FOSS licenties. Direct ook de reden waarom Linux ooit is ontstaan, omdat Linus zijn aanpassingen aan Minix niet verder mogt delen met de wereld.

Door Tweakers user Sissors, woensdag 27 augustus 2014 19:29

En wat je beschrijft vind ik juist een beperking aan GPL die bijvoorbeeld BSD niet heeft ;). Daar mag je gewoon lekker doen wat je wilt met die code, geen beperkingen.

Verbaas me er zelf altijd over dat bij dingen als simpele libraries voor microcontrollers (Arduino bijvoorbeeld), zoveel mensen de moeite ervoor nemen om licenties erbij te doen. Dat dat gebeurd bij grote projecten is logisch, maar voor een stukje code om een temperatuursensor uit te lezen? Tja, ik vind het maar overdreven. Zelf doe ik alles ook gewoon licentievrij (behalve als ik wat gebruik waar licentie op zit, maar goed dat probeer ik meestal te voorkomen) wat ik op internet gooi: Als ik niet wilde dat mensen er iets mee doen dan had ik het niet online gezet.

Door Tweakers user H!GHGuY, woensdag 27 augustus 2014 22:08

Sissors schreef op woensdag 27 augustus 2014 @ 19:29:
En wat je beschrijft vind ik juist een beperking aan GPL die bijvoorbeeld BSD niet heeft ;). Daar mag je gewoon lekker doen wat je wilt met die code, geen beperkingen.
Persoonlijk vind ik GPL een betere licentie dan BSD. Ja, BSD is 'vrijer'. Het is vrijer in die zin dat je de vrijheid krijgt om niet vrij te zijn. Net die vrijheid wil GPL niet.
Als gevolg daarvan bevordert GPL volgens mij innovatie meer dan BSD.
Verbaas me er zelf altijd over dat bij dingen als simpele libraries voor microcontrollers (Arduino bijvoorbeeld), zoveel mensen de moeite ervoor nemen om licenties erbij te doen. Dat dat gebeurd bij grote projecten is logisch, maar voor een stukje code om een temperatuursensor uit te lezen? Tja, ik vind het maar overdreven. Zelf doe ik alles ook gewoon licentievrij (behalve als ik wat gebruik waar licentie op zit, maar goed dat probeer ik meestal te voorkomen) wat ik op internet gooi: Als ik niet wilde dat mensen er iets mee doen dan had ik het niet online gezet.
Helaas bereik je net het omgekeerde. Code zonder gespecifieerde licentie is "all rights reserved" en absoluut niet bruikbaar voor anderen. Als je het echt vrij wil dan is het niet meer als de vermelding toevoegen:

code:
1
// copyright wiebenik. This code is released in the public domain.


Exact 1 regel om licentievrije code te maken.

Door Tweakers user freshy98, donderdag 28 augustus 2014 10:01

Dat Open Source een vlucht neemt werd 15 jaar geleden ook al geroepen.
"Linux is klaar voor de desktop". Dat word nu nog steeds ieder jaar geroepen volgens mij, tot dit jaar. Linus die aangeeft dat komend jaar nog niet het jaar voor Linux word.

Ik heb niets tegen Open Source of Free Software. Waar ik wel een hekel aan heb is de fanboy community van met name Linux.
Kritiek kunnen zij absoluut niet hebben. Vooral niet als je het over documentatie gaat hebben.

Open Source ontwikkelaars kunnen over het algemeen prima code kloppen.
Maar documentatie schrijven kan vrijwel geen van allen van hen.
Het is incompleet, onnavolgbaar en volledig op hun eigen ervaring gericht.

Thuis draai ik twee machines met Gentoo GNU/Linux.
Valt redelijk mee te werken als je door de gebrekkige documentatie weet te komen.
Maar als ik dan kijk naar hoe ontzettend veel warnings en errors worden gerapporteerd door het emergen van ebuild, is het soms een wonder dat een compile überhaupt kan eindigen.
Stel je er dan vragen over, of maak je er opmerkingen over dan krijg je alleen maar gezeik over je heen. Waar ik mij mee bemoei!

Mijn kleine server en XBMC machines draaien Linux. En dat gaat allemaal prima
Maar no F-ing way dat ik ooit een Linux desktop zal draaien.

Door Tweakers user hackerhater, donderdag 28 augustus 2014 10:55

Thuis draai ik twee machines met Gentoo GNU/Linux.
Valt redelijk mee te werken als je door de gebrekkige documentatie weet te komen.
Maar als ik dan kijk naar hoe ontzettend veel warnings en errors worden gerapporteerd door het emergen van ebuild, is het soms een wonder dat een compile überhaupt kan eindigen.
Stel je er dan vragen over, of maak je er opmerkingen over dan krijg je alleen maar gezeik over je heen. Waar ik mij mee bemoei!
Nu heb je het ook over een distro die niet op beginners gericht is. Ik werk al 8 jaar met Linux en krijg Gentoo nauwelijks aan de praat.
Daaraantegen zijn distro's als de buntu's, Debian, Cent-OS en Arch geen enkel probleem.

Door Tweakers user mrlammers, donderdag 28 augustus 2014 13:21

@freshy98; Gentoo was de eerste distributie die ik probeerde, maar niet echt de beste keus als je kennis wilt maken met Linux.
Ik draai nu al jaren Ubuntu met KDE op de desktop. Voor mij is deze grafische desktop het meest intuïtief, ziet er goed uit en in 'Kubuntu' zit een hoop standaard ingebakken. Ik configureer zoveel mogelijk gericht op performance, maar maak naast het Qt framework en KDE libraries ook nog dankbaar gebruik van wat vage wrappers en Wine. Uiteindelijk is er weinig dat deze desktop niet doet. ;)
Ik heb vrijwel nooit problemen met het vinden van de juiste documentatie. Het ligt er ook wel een beetje aan wat je zoekt en waar je zoekt. Gaat het over de kernel, over distro specifieke features, of over de UI?

Gentoo is wel een beetje anders dan andere distributies, in die zin dat het met ebuilds werkt. Aan de ene kant een voordeel, aan de andere kant een nadeel. De problemen die je hier tegenkomt zijn vaak ook anders dan bij andere distributies, omdat die vaak met voorgecompileerde packages werken. Misschien een open deur, maar je tree up to date houden is een must. Gebruik geen andere package managers. Update zorgt er soms voor dat warnings verdwijnen. En, compileren is een kunst, net als use flags goed gebruiken. Less is more. Meestal.
Ik denk dat veel ontwikkelaars vinden dat er niet zoveel mis is met de documentatie van Gentoo. Het kan namelijk veel slechter. :-P
En heb je vragen, dan zijn er fora genoeg waar je dit neer kunt leggen, of op IRC. Er is altijd wel iemand die je op weg helpt.

Door Tweakers user i-chat, vrijdag 29 augustus 2014 00:02

ik zou persoonlijk ook een school niet als voorbeeld nemen aangezien OpenOffice daar waarschijnlijk gepushed wordt van bovenaf, waarom zou je anders geen Office gebruiken als je er als docent geen cent voor hoeft te betalen ?
dat is natuurlijk een cirkel redenering...

je wilt office want het is compatible met office, en je moet office compatible zijn want iedereen heeft ofice en iedereen heeft office want, het is ze nu eenmaal op school aangeleerd.

dan hoor je wel eens wat over vpa, maar in ODF kun je heel erg goed met python aan de gang die taak is bovendien nog een stuk krachtiger dan vba... kortom zodra je de wens ms-compatible te zijn wordt libre-office een stuk krachtiger. je kunt het alleen niet meer uitwisselen met ms-office, dan is er nog de vraag of dat erg is... ik durf te stellen van niet... libreoffice is namelijk voor iedereen gratis te downloaden... dus waarom zou jij mij wel mogen 'verplichten (middels sociale druk) een zooi MS producten te kopen, maar mag ik jou niet dwingen een gratis vrij te downloaden naast je zo geliefde office te installeren... de impact voor mij is immers veel groter...

80 a 90 euro voor windows 8.1 150 euro voor office, +/- 30 per jaar voor een anti-virus scanner en 60 als je niet beter weet dan norton of mcaffee... en dan zijn we pas net begonnen.

omgekeerd kost het jouw ingeveer 200mb aan schijfruimte... op een OCZ Vertex 3 240GB (toch niet een van de brakste of goedkoopste schrijfjes) kost je dat nog slechts 22ct

Door Tweakers user Sissors, vrijdag 29 augustus 2014 10:08

Huh? In jouw quote heeft hij het totaal niet over compatibility. En uiteraard heeft daarna dat jij windows licentie, virusscanner, etc erbij haalt slaat nergens op. Als docent kost Office iets van 10 euro, en dat is zijn punt: Effectief voor een docent kosten beide evenveel, niks. Zouden er dan echt veel zijn die kiezen voor open/libre office ipv MS office? Tuurlijk vast wel een paar, maar ik geloof niet dat de meeste dat zouden doen.

Door Tweakers user himlims_, vrijdag 29 augustus 2014 12:28

sceptisi zijn bij deze uitgenodigd om kijkje te nemen bij grootste voortgezet-onderwijs instelling van nederland, met open-source front- en backend. DM me

Door Tweakers user mashell, vrijdag 29 augustus 2014 15:49

Tikkie romantsiche column. Soms wordt ook stiekem een mening een feit gepresenteerd. De OpenOffice LibreOffice fork heeft beide projecten geen goed gedaan. Versnippering in de opbouwfase waarin OpenOffice zat is gewoon dodelijk.

Reageren is niet meer mogelijk